Palvelut

Asiakasvaatimuksiin viritetty ”one stop shopping” -palvelu!

Me URV:lla tarjoamme valukomponentteja kilpailukykyisillä ratkaisuilla kaikkiin valutarpeisiin. Suunnittelemme palvelukonseptin yhdessä asiakkaan kanssa aina valun suunnittelusta siihen, että asiakkaalla on oikea-aikaisesti tuotannossaan tarvitsemansa laadukkaat komponentit. Varmistamme kilpailukykyiset ratkaisut asiakkaillemme jatkuvan kehittämisen periaatteella joustavasti, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.

Laadunvalvontaa tuotantoprosessin kaikissa vaiheissa

Suomalainen ja kansainvälinen tiimimme takaavat laadun niin omista valimoista kuin kansainvälisen verkoston kautta hankittujen komponenttienkin osalta. Laadunvalvonta kulkee mukana prosessin kaikissa vaiheissa aina tuotekehityksestä valukomponenttien toimituksiin.

Uudenkaupungin Rautavalimo URV – footer DNV ISO9001

Palvelut Esituotanto

Tuotekehitys

Toimintamme perustuu syvälliseen asiakastarpeiden ymmärtämiseen ja kiinteään asiakasyhteistyöhön. Teemme kehitystyötä yhdessä asiakkaidemme kanssa, jotta tuotteen valmistus on mahdollisimman helppoa ja sen käytettävyys on huipputasolla. Konsultoimme asiakkaita tarvittaessa myös parhaan materiaalin valinnassa ja selvitämme, miten hitsatun tuotteen voi muuttaa valuksi.

Valutekninen tuki

Otamme asiakkaan määrittämät tuotteen vaatimukset huomioon jo tuotteen suunnitteluvaiheessa. Keskeinen osa valuteknistä tukea on myös valumallin suunnittelu, jota teemme yhdessä asiakkaamme ja tietenkin malliveistämöiden kanssa. Yhteistyö alihankkijoinamme toimivien malliveistämöiden kanssa on sekä tiivistä että pitkäjänteistä. Teknisen laadukkuuden ohella kehitämme myös jatkuvasti mallinvalmistuksen nopeutta ja kustannustehokkuutta.

Palvelut Tuotanto

Valmistus ja hankinta

Tarjoamme asiakkaillemme komponentteja tarpeen mukaan. Omat valimomme ja laaja yhteistyöverkostomme takaavat monipuolisen tarjonnan ja lähes rajattoman kapasiteetin. Asiakkaamme saavat siis niin vaativat yksittäiskappaleet, piensarjat kuin suuretkin sarjat meiltä. Yhteydenpito ja yhteistyö on tehokasta ja vähemmän aikaan vievää, kun asiakkaamme voivat keskittää valuhankintansa yksiin käsiin. Omilla valimoillamme keskitymme vaativiin yksittäiskappaleisiin, protovaluihin, lyhytsarjoihin ja asiakkaidemme tuotekehitysprojekteihin. Suuret sarjat valmistamme kilpailukykyisessä kansainvälisessä verkostossamme. Asiakastarpeen mukaan voimme toimittaa komponentit sekä koneistettuina että osakokoonpantuina.

Koneistus

Meillä on yhteistyöverkostossamme erilaisten valukomponenttien kokeneita koneistajia sekä Suomessa että ulkomailla. Haemme verkostostamme asiakkaan valutarpeisiin parhaiten sopivan kilpailukykyisen koneistajan. Logistisissa ja muissa palveluratkaisuissa koneistaja toimii saumattomassa yhteistyössä kanssamme oikea-aikaisten toimitusten ja laadun varmistamiseksi.

Pintakäsittely

Omassa ja yhteistyökumppaniemme maalaamoissa hoidamme sekä tavanomaiset että erikoismaalaukset ammattitaidolla asiakastarpeen mukaan.

Osakokoonpano

Toimitamme komponentit asiakastarpeen mukaan myös osakokoonpantuna. Verkostostamme löytyy kilpailukykyinen ratkaisu sekä yksinkertaisiin että vaativampiin kokoonpanoihin.

Palvelut Toimitusketjun kokonaishallinta

Logististen ratkaisujen suunnittelu ja logistiikan päivittäinen ohjaus

Takaamme kilpailukykyisen toimitusnopeuden ja –täsmällisyyden asiakastarpeiden mukaan räätälöidyillä logistiikan kokonaisratkaisuilla. Varmistamme ratkaisujen toimivuuden kiinteällä yhteistyöllä ja tosiaikaisella tiedonkululla kaikkien toimitusketjun osapuolten välillä.

Alihankinnat ja niiden koordinointi

Hoidamme puolestanne kaikki alihankinnat kuten koneistuksen, osakokoonpanon, lämpökäsittelyn, erikoismaalauksen ja tehokkaalla toimitusketjun ohjauksella varmistamme oikea-aikaiset toimitukset.

Kuljetuspalvelut ja varastointipalvelut Suomessa ja ulkomailla

Hoidamme kotimaan kuin ulkomaankin kuljetukset puolestanne – aina kustannustehokkaasti ja ammattitaidolla.

Meillä on oma 2800 m2 logistiikkakeskus Uudessakaupungissa. Lisäksi järjestämme varastointipalveluja muualla Suomessa ja ulkomailla asiakkaan tarpeen mukaan.

Pakkaamispalvelut

Maahantuonnin, varastoinnin ja tavaran tarkastuksen yhteydessä tarjoamme myös pakkauspalveluja asiakastarpeen mukaan. Merikuljetuksiin sopivat suuremmat erät puramme ja pakkaamme asiakkaan käyttötarpeiden mukaisiksi toimituseriksi.

Varaosapalvelut ja muut logistiset palvelut

Varaosapalvelut hoidamme ammattitaidolla. Koko oma valutuotantomme on viritetty yksittäiskappaleiden ja lyhytsarjojen nopeisiin toimituksiin, mikä antaa erinomaiset edellytykset nopealle ja toimitusvarmalle varaosapalvelulle.