urv@urv.fi | +358 2 842 9000

ASIAKASVAATIMUKSIIN VIRITETTY ”ONE STOP SHOPPING”

Me URV:lla tarjoamme valukomponentteja kilpailukykyisillä ratkaisuilla kaikkiin valutarpeisiin. Suunnittelemme palvelukonseptin yhdessä asiakkaan valun suunnittelusta siihen, että asiakkaalla on oikea-aikaisesti tuotannossaan tarvitsemansa laadukkaat komponentit. Varmistamme kilpailukykyiset ratkaisut asiakkaillemme jatkuvan kehittämisen periaatteella joustavasti, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.

Tuotekehitys

Toimintamme perustuu syvälliseen asiakastarpeiden ymmärtämiseen ja kiinteään asiakasyhteistyöhön. Teemme kehitystyötä yhdessä asiakkaidemme kanssa ja parannamme asiakastarpeen mukaan muun muassa valmistustekniikkaa, tuotesuunnittelua ja materiaalin ominaisuuksia.

Valutekninen tuki

Asiakkaan määrittämät tuotteen vaatimukset otamme huomioon jo tuotteen suunnitteluvaiheessa. Ammattitaitoisen henkilökuntamme osallistuminen tuotteen suunnitteluun varmistaa muun muassa käyttökohteen edellyttämät tuoteominaisuudet, tuotteen valmistettavuuden ja asianmukaiset materiaalivalinnat.  Keskeinen osa valuteknistä tukea on myös valumallin suunnittelu, jota teemme yhdessä asiakkaamme ja tietenkin malliveistämöiden kanssa. Yhteistyö alihankkijoinamme toimivien malliveistämöiden kanssa on sekä tiivistä että pitkäjänteistä ja teknisen laadukkuuden ohella kehitämme myös jatkuvasti mallinvalmistuksen nopeutta ja kustannustehokkuutta.

Valmistus ja hankinta

Tarjoamme asiakkaillemme komponentteja tarpeen mukaan. Omat valimomme ja laaja yhteistyöverkostomme takaavat monipuolisen tarjonnan ja lähes rajattoman kapasiteetin. Asiakkaamme saavat siis niin vaativat yksittäiskappaleet, piensarjat kuin suuretkin sarjat meiltä. Yhteydenpito ja yhteistyö on tehokasta ja vähemmän aikaan vievää kun asiakkaamme voivat keskittää valuhankintansa yksiin käsiin.  Omilla valimoillamme keskitymme vaativiin yksittäiskappaleisiin, protovaluihin, lyhytsarjoihin ja asiakkaidemme tuotekehitysprojekteihin. Suuret sarjat valmistamme kilpailukykyisessä kansainvälisessä verkostossamme. Asiakastarpeen mukaan voimme toimittaa komponentit sekä koneistettuina että osakokoonpantuina.

Koneistus

Meillä on yhteistyöverkostossamme erilaisten valukomponenttien kokeneita koneistajia sekä Suomessa että ulkomailla. Verkostostamme haemme asiakkaan valutarpeisiin parhaiten sopivan kilpailukykyisen koneistajan. Logistisissa ja muissa palveluratkaisuissa koneistaja toimii saumattomassa yhteistyössä kanssamme oikea-aikaisten toimitusten ja laadun varmistamiseksi

Maalaus

Omassa ja yhteistyökumppaniemme maalaamoissa hoidamme sekä tavanomaiset että erikoismaalaukset ammattitaidolla asiakastarpeen mukaan.

Osakokoonpano

Toimitamme komponentit asiakastarpeen mukaan  myös osakokoonpantuna. Verkostostamme löytyy kilpailukykyinen ratkaisu sekä yksinkertaisiin että vaativampiin kokoonpanoihin.

Laadunvarmistus

Suomalainen ja kansainvälinen tiimimme takaavat laadun niin omista valimoista kuin kansainvälisen verkoston kautta hankittujen komponenttienkin osalta.

  • Laatusertifikaatti ISO 9001

Toimitusketjun kokonaishallinta

Hoidamme kaikki logistiikkaratkaisut ammattitaidolla asiakastarpeen mukaan.

Palveluksessasi on ammattitaitoinen, joustava ja asiakaslähtöinen logistiikkatiimi. Me huolehdimme komponentit sopimuksen mukaisesti oikea-aikaisesti kokoonpanolinjallesi. Väistämättä eteen tulevat poikkeustilanteet käsittelemme nopeasti ja ammattitaitoisesti.

Logististen ratkaisujen suunnittelu ja logistiikan päivittäinen ohjaus

Kilpailukykyisen toimitusnopeuden ja –täsmällisyyden takaamme asiakastarpeiden mukaan räätälöidyillä logistiikan kokonaisratkaisuilla. Ratkaisujen toimivuuden varmistamme kiinteällä yhteistyöllä ja tosiaikaisella tiedonkululla kaikkien toimitusketjun osapuolten välillä.

Alihankinnat ja niiden koordinointi

Hoidamme puolestasi kaikki alihankinnat kuten koneistuksen, osakokoonpanon, lämpökäsittelyn, erikoismaalauksen  ja tehokkaalla toimitusketjun ohjauksella varmistamme oikea-aikaiset toimitukset.

Kuljetuspalvelut

Hoidamme puolestasi niin kotimaan kuin ulkomaankin kuljetukset kustannustehokkaasti ja ammattitaidolla.

Varastointipalvelut Suomessa ja ulkomailla

Meillä on oma 2800 m2 logistiikkakeskus Uudessakaupungissa. Lisäksi järjestämme varastointipalveluja muualla Suomessa ja ulkomailla asiakkaan tarpeen mukaan.

Pakkaamispalvelut

Maahantuonnin, varastoinnin ja tavaran tarkastuksen yhteydessä tarjoamma myös pakkauspalveluja asiakastarpeen mukaan. Merikuljetuksiin sopivat suuremmat erät puramme ja pakkaamme asiakkaan käyttötarpeiden mukaisiksi toimituseriksi

Varaosapalvelut

Varaosapalvelut hoidamme ammattitaidolla. Koko oma valutuotantomme on viritetty yksittäiskappaleiden ja lyhytsarjojen nopeisiin toimituksiin, mikä antaa erinomaiset edellytykset nopealle ja toimitusvarmalle varaosapalvelulle.

Muut logistiset palvelut


Top