urv@urv.fi | +358 2 842 9000

Arttu Kaukkila on nimitetty Laatupäälliköksi Uudenkaupungin Rautavalimo Oy:ssä. Hän toimii nykyisin yhtiössämme Logistiikkapäällikkönä ja siirtyy uuteen tehtäväänsä, kun logistiikan tehtävät on siirretty muille vastuuhenkilöille. Hän raportoi uudessa tehtävässään valimojohtaja Erno Tommiselle.


Top