urv@urv.fi | +358 2 842 9000

Erno Tomminen on nimitetty tuotantopäälliköksi Uudenkaupungin Rautavalimo Oy:ssä 31.10.2016 alkaen. Hän on yrityksen johtoryhmän jäsen ja raportoi toimitusjohtajalle. Ernolla on pitkäaikainen kokemus vaativasta konepajatuotannosta ja esimiestyöstä Konepaja Häkkinen Oy:ssä, jossa hän on toiminut tuotantopäällikkönä.


Top